พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มาจากไหน?

วัฒนธรรมชั้นสูงที่เกี่ยวกับกษัตริย์และราชสำนัก คือวัฒนธรรมที่ประเทศไทยได้รับมาจากอินเดีย

3 min read

ประเทศไทยกับ ‘เอกราชทางเทคโนโลยี’ ในวันพรุ่งนี้

“ประเทศไทย” กับ “เทคโนโลยี” สองคำนี้ คงไม่คุ้นหูนักที่จะจับมาคู่กัน แต่ “เทคโนโลยี” คือคำเดียวที่จะทำให้ “ประเทศไทย” มีจุดยืนในวันพรุ่งนี้

5 min read

มอง ๓ ทศวรรษ ‘คำพ่อสอน’ เราจะมีชีวิตที่ดีและงาม ได้อย่างไร?

“ทุกบุคคล จะเป็นพ่อค้าวาณิช เกษตร กษัตริย์ หรือสมณะ ต้องทำหน้าที่ทั้งนั้น” พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก บทที่ ๓๙

9 min read

โหลดฟรี! พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ ชุดพิเศษ ‘Connect The Dot’

พระบรมสาทิสลักษณ์ชุดนี้มี ๙ แบบ วาดโดย เฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ หรือ emojoez อาร์ตไดเรคเตอร์ของ common

2 min read

พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก ปรัชญาความสุขจากในหลวง รัชกาลที่ ๙

“…คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย…” – ในหลวง รัชกาลที่ ๙

5 min read