ปกนี้มีแมวเหมียว แนะนำหนังสือน่าอ่าน 9 เล่ม ที่บอกเล่าเรื่องราวระหว่าง ‘แมว’ กับ ‘ผู้คน’

แนะนำหนังสือน่าอ่าน 9 เล่ม จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 ที่บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแมวกับผู้คน

5 min read

แนะนำหนังสือ Sci-Fi จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51

คัดสรรหนังสือรวมเรื่องสั้นไซไฟ และนิยายวิทยาศาสตร์น่าอ่าน 9 เล่ม ที่ออกใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51

7 min read

เสวนา “จะทำอย่างไรเมื่อลมหายใจเปื้อนฝุ่น”

  สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯร่วมกับสถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “จะทำอย่างไรเมื่อลมหายใจเปื้อนฝุ่น” ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและฝ่าวิกฤตที่ทุกคนกำลังเผชิญ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47   รายละเอียดเพิ่มเติม: http://bit.ly/2TNBsiu