ส่องไลฟ์สไตล์การกินคนไทย จากยุคพ่อขุนฯ ถึงไทยแลนด์ 4.0

สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ จนถึง ไทยแลนด์ 4.0 คนไทยกินอยู่กันอย่างไร … กินเพื่ออยู่ หรือ อยู่เพื่อกิน?

6 min read

ความคิดทางสังคมและการเมืองไทยสมัยอยุธยา: โลกที่คิดว่าคุ้นเคย?

งานเสวนา ความคิดทางสังคมและการเมืองไทยสมัยอยุธยา: โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? ในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 – 2310″ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุม สค. 1-501 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมเสวนา: โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ สมเกียรติ วันทะนะ ธนาพล ลิ่มอภิชาต *ภายในงานมีหนังสืออาจารย์สมเกียรติจำหน่ายในราคาพิเศษ