สำรวจความเป็นอยู่ของหลายชีวิตที่เปลี่ยนไป ในวันที่ตาลีบันปกครองอัฟกานิสถาน

ชุดภาพที่พาไปสำรวจผู้คนในประเทศอัฟกานิสถาน ในวันที่ทุกอย่างอยู่ใต้อำนาจตาลีบัน

28

รู้จักอัฟกานิสถานผ่าน ‘ใต้ฝุ่น’ นิยายรักข้ามภพที่ครบรสด้วยรายละเอียดทางประวัติศาสตร์และการเมือง

ทัศนศึกษาประเทศอัฟกานิสถานผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความรักในรูปแบบนวนิยาย

3 min read