ชวนอ่าน 5 หนังสือธรรมะ-ปรัชญาที่ช่วยคลี่คลายคำถาม “ชีวิตคืออะไร?”

ค้นหาปลายทางอันสว่างไสวให้ชีวิตด้วยข้อเขียน ข้อคิด คำคม และแรงบันดาลใจจากพระอริยสงฆ์ นักเขียน และนักปรัชญา

5 min read

‘เงินหรือชีวิต’ : คู่มือจัดการความสัมพันธ์ของ ‘คนกับเงิน’

ชวนอ่านหนังสือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ‘ชีวิตเรากับเงิน’ และแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้เงิน เพื่อชีวิตที่รุ่มรวยอย่างแท้จริง

5 min read