life

“ชีวิตคืออะไร?”

คำถามนี้ผลักให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกจากพระราชวังเพื่อแสวงหาสัจธรรม จนกระทั่งเวลาเช้ามืดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเป็นปีที่หกของการออกแสวงหา เจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ตรัสรู้ความจริงข้อนี้

ผ่านมาอีก 2,600 ปี มนุษย์ยังคงถามคำถามข้อเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ แม้พระพุทธเจ้าจะประกาศสัจธรรมไว้อย่างแจ่มชัด แต่เราก็ยังคงไม่พบคำตอบในใจของตัวเอง

เมื่อวาระวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานเวียนมาถึง common จึงอยากแนะนำหนังสือ 5 เล่มที่ผลิบานจากธรรมะและปรัชญา 

และหวังว่าข้อเขียนจากหนังสือเหล่านี้ จะช่วยให้เราได้ค้นพบปลายทางอันสว่างไสว

01

พุทธธรรม ฉบับเดิม

ป.อ. ปยุตฺโต

โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา

dhamma book LIFE

“หญิง ชาย คฤหัสถ์ บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย เราทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นทายาทของกรรมนั้น

“ถ้าท่านกลัวทุกข์ ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ถ้าท่านจักทำ หรือทำอยู่ ซึ่งกรรมชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไป ก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เลย…”

ข้อเตือนใจเพื่ออนาคต, หน้า 176

พุทธธรรม ฉบับเดิม

ป.อ. ปยุตฺโต | โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา

หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ‘เพชรน้ำเอก’ ในโลกพุทธศาสนา เพราะอธิบายความเป็นพุทธศาสนาได้อย่างครบถ้วน ลึกซึ้ง และกระจ่างชัดในความหนาเพียง 375 หน้า ท่าน ว.วชิรเมธี ยกย่องว่า นี่คือหนังสือ 1 ใน 3 เล่มเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ดีที่สุดในโลก ชีวิตคืออะไร ควรจะใช้ชีวิตอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ใครที่มีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ หรืออยากรู้เรื่องที่ว่าให้ชัดขึ้น ควรอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่ง

ดาวน์โหลดฟรี

  • พุทธธรรม ฉบับเดิม (.pdf) http://bit.ly/2H9FIjm
  • พุทธรรม ฉบับปรับขยาย (.pdf) – http://bit.ly/2Jb7jnI
  • แอพพลิเคชั่น พุทธธรรม ฉบับดิจิทัล

iTunes – https://apple.co/2VfoplD

Google Play – http://bit.ly/2PUdRaM

02

หลวงปู่ฝากไว้

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (รวบรวมบันทึกโดย พระโพธินันทมุนี)

ชมรมกัลยาณธรรม

dhamma book LIFE

อยากได้ของดี

“เมื่อต้นเดือนกันยายน 2526 คณะแม่บ้านมหาดไทย โดยมีคุณหญิงจวบ จิรโรจน์ เป็นหัวหน้าคณะ ได้นำคณะแม่บ้านมหาดไทยไปบำเพ็ญสังคมสงเคราะห์ทางภาคอีสาน ได้ถือโอกาสแวะนมัสการหลวงปู่ เมื่อเวลา 18:20 น.

“หลังจากกราบนมัสการและถามถึงอาการสุขสบายของหลวงปู่และรับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกจากหลวงปู่แล้ว เห็นว่าหลวงปู่ไม่ค่อยสบาย ก็รีบออก แต่ก็ยังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถือโอกาสพิเศษกราบหลวงปู่ว่า ดิฉันขอของดีจากหลวงปู่ด้วยเถอะเจ้าค่ะ

“หลวงปู่จึงเจริญพรว่า ของดีก็ต้องภาวนาเอาจึงจะได้ เมื่อภาวนาแล้ว ใจก็สงบ กาย วาจาก็สงบ แล้วกายก็ดี วาจา ใจก็ดี เราก็อยู่ดีมีสุขเท่านั้นเอง

“ดิฉันมีภาระมาก ไม่มีเวลาจะนั่งภาวนา งานราชการเดี๋ยวนี้รัดตัวมากเหลือเกิน มีเวลาที่ไหนมาภาวนาได้คะ

“หลวงปู่จึงต้องอธิบายให้ฟังว่า

“ ‘ถ้ามีเวลาสำหรับหายใจ ก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนา’ ”

อยากได้ของดี, หน้า 18-19

หลวงปู่ฝากไว้

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (รวบรวมบันทึกโดย พระโพธินันทมุนี) | ชมรมกัลยาณธรรม

หลวงปู่ดูลย์ มีปกติเป็นผู้ไม่พูด หรือพูดน้อยมาก เวลาที่มีคนถาม ท่านก็จะตอบด้วยประโยคสั้นๆ แต่ข้อธรรมสั้นๆ ของท่านนั้นกลับเป็นสัจธรรม ลึกซึ้ง และมีเนื้อหาจบโดยสิ้นเชิง คล้ายคมดาบที่ฟันฉับเข้ากลางใจ จนผู้ที่ได้ฟังหรือถามต้องฉุกคิด และใช้ปัญญาไตร่ตรองเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะหมายถึงเวลาที่ยาวนานทั้งชีวิต หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ชอบอ่านอะไรสั้นๆ แต่ถ้าได้อ่านจะรู้ว่าข้อเขียนสั้นๆ ไม่สั้นอย่างที่คิด

ดาวน์โหลดฟรี

  • หลวงปู่ฝากไว้ (.pdf) http://bit.ly/2vQovG4
  • หลวงปู่ฝากไว้ (ไฟล์เสียง)

ตอนที่ 1 – http://bit.ly/2H8C750

ตอนที่ 2 – http://bit.ly/2H85l54

03

ถาม | ตอบ สิบห้าวินาที

พุทธทาสภิกขุ

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

dhamma book LIFE

ผู้ถาม: “ทำไมชีวิตจึงลำบากนักครับ”

พุทธทาสภิกขุ: “ชีวิตเป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับคนที่ยึดถือเอาชีวิตเป็นของตนเท่านั้น ไม่ยึดถือเอาชีวิตเป็นของตนแล้ว ก็ไม่มีความยุ่งยากลำบากอะไร ลำบากเพราะมันโง่”

ทำไมชีวิตจึงลำบากนัก, หน้า 41

ถาม | ตอบ สิบห้าวินาที

พุทธทาสภิกขุ | มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หนังสือขนาดกะทัดรัดที่พุทธทาสภิกขุตอบคำถาม 52 ข้อ ข้อละ 15 วินาที สั้น ตรง คม ชัด ชวนคิดพิจารณา คำถามแต่ละข้อเป็นคำถามง่ายๆ ที่หลายคนสงสัย เช่น จิตคืออะไร / ชีวิตคืออะไร / ทำไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน / จริงหรือที่ว่าความสุขไม่มี ฯลฯ หากชีวิตเต็มไปด้วยคำถาม สับสน วุ่นวาย นี่คือหนังสือที่จะช่วยคลี่คลายคำถามหนักอึ้งในใจของคุณได้ไม่มากก็น้อย

ดาวน์โหลดฟรี

04

ปรัชญาชีวิต แง่คิด และคำปลอบโยน

วิทยากร เชียงกูล

แสงดาว

dhamma book LIFE

“คนที่มองโลกในแง่ดี คือคนที่มองเห็นส่วนที่เป็นน้ำในแก้วที่มีน้ำครึ่งแก้ว และคิดว่ายังดีนะที่มีน้ำอยู่ครึ่งแก้ว ขณะที่คนมองโลกในแง่ร้าย จะมองเห็นส่วนที่ว่างเปล่าในแก้ว และไม่พอใจว่าทำไมน้ำถึงหางไปตั้งครึ่งแก้ว

“การมองโลกในแง่ดีที่จะทำให้เรามีความสุขได้  ควรเป็นการมองโลกในแง่ดีอย่างสมจริงหรือมีเหตุผลพอสมควร ไม่ใช่มองโลกในแง่ดีไปหมดแบบไร้เดียงสา หรือหลอกตัวเองให้คิดหรือเชื่อว่าคนทุกคนเป็นคนดี ทุกอย่างจะต้องออกมาดี เพราะการมองแบบนั้นจะทำให้เกิดความคาดหมายที่ไม่สมจริง”

การมองโลกในแง่ดี, หน้า 112

ปรัชญาชีวิต แง่คิด และคำปลอบโยน

วิทยากร เชียงกูล | แสงดาว

หนังสือเล่มหนาหนึ่งนิ้วที่โดดเด่นด้วยดีไซน์บนหน้าปกเล่มนี้ ให้แง่คิดหลากหลายมิติ ซึ่งผู้เขียนคัดสรรข้อความของนักเขียนและนักปรัชญาชื่อดังจากหลากสาขา หลายยุคสมัย มาสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต อาทิเช่น พระพุทธเจ้า โสกราตีส (นักปรัชญาชาวกรีก) ออสการ์ ไวลด์ (กวีชาวไอริช) คานธี มูราคามิ (นักเขียนชาวญี่ปุ่น) คาร์ล จุง (จิตแพทย์ชาวสวิสเซอร์แลนด์) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้เข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้ หนังสือเล่มนี้จึงมีกลิ่นอายของหนังสือธรรมะและปรัชญาที่ย่อยง่าย ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

05

อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ

ซองซาร์ จัมยัง เคียนเซ

สวนเงินมีมา

dhamma book LIFE

“แม้กระทั่งในคนคนหนึ่ง นิยาม ‘ความสุข’ ‘ความทุกข์’ ก็ผันผวนไปมา ช่วงเวลาเคลิ้มลอยระหว่างเกี้ยวพาราสี จู่ๆ ก็พลิกเปลี่ยนทันทีเมื่ออีกฝ่ายต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจัง ความหวังแปรเป็นความหวาดกลัว ตอนเล็กๆ ขณะง่วนเล่นอยู่ที่ชายหาด การสร้างปราสาททรายคือความสุขของคุณ พอโตเป็นวัยรุ่น การได้ดูสาวๆ นุ่งบิกินี่ หรือดูหนุ่มๆ นักโต้คลื่นเปลือยอกต่างหากคือความสุข ครั้นถึงวัยกลางคน ความสุขคือเงินและงาน แปดสิบกว่าเป็นต้นไป การสะสมกระปุกเกลือเซรามิก กลายเป็นความสุข สำหรับคนจำนวนมากแล้ว การจัดหาสิ่งสนองความสุขทั้งหลายเหล่านี้ ตลอดจนนิยามที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดนี้ นั่นคือ ‘จุดหมายของชีวิต’”

อารมณ์และความทุกข์, หน้า 67

อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ

ซองซาร์ จัมยัง เคียนเซ สวนเงินมีมา

หนังสือปรัชญาเล่มนี้มีข้อเขียนถึงแก่นธรรมะแบบตรงไปตรงมา และอธิบายประเด็นต่างๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย ชวนให้ย้อนคิดถึงชีวิตในทุกบรรทัด นอกจากนี้ ยังชวนให้ตั้งคำถามถึงการนับถือศาสนาพุทธในหลากหลายมิติ โดยซองซาร์ จัมยัง เคียนเซ ภิกษุชาวภูฏาน ยกตัวอย่างพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันมาสะกิดให้คิดได้อย่างเห็นภาพ หากคนรุ่นใหม่อยากเข้าใจชีวิตและแก่นแท้ของศาสนาพุทธมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าเสพและย่อยง่าย.