3 คำถาม คัดคนที่ใช่ จากซีอีโอ Boxed.com บริษัทที่ถูกจัดอันดับว่าน่าทำงานด้วยมากที่สุด

การใช้คำถามที่ดูเหมือน ‘สามัญ’ แต่มีชั้นเชิง จะช่วยให้เราเห็นตัวตนของแต่ละคน

3 min read

เช หวาง : ซีอีโอ Boxed.com บริษัทระดับร้อยล้านเหรียญ ที่เคยมีพนักงานลาออกแค่ 2 คน!

ไม่สำคัญว่าองค์กรจะยิ่งใหญ่แค่ไหน เพราะถ้าวันไหนที่ทุกคนในองค์กรเดินจากไป เราจะมีค่าเป็นศูนย์ทันทีในวันถัดมา

5 min read