#ปัญญาชนเป็น…อะไร เราโกรธเกรี้ยว หยาบคาย และรุนแรงได้หรือไม่ในการชุมนุม?

ถ้ามีความสุขดี อาศัยอยู่ในบ้านเมืองที่ดี มีสวัสดิการที่ครอบคลุม มีเสรีภาพในการแสดงออก คงไม่มีใครโกรธเคืองรัฐจนระเบิดออกมาเป็นการกระทำที่หลายคนบอกว่า มันไม่ ‘สุภาพ’ และไม่เป็น ‘ปัญญาชน’

7 min read

นิ้วยังไม่เท่ากัน คนจะเท่ากันได้อย่างไร? ตรรกะวิบัติ เหตุใดเรามักอุปมาอุปไมยผิดฝาผิดตัว

นิ้วยังไม่เท่ากัน คนจะเท่ากันได้อย่างไร? นี่คือตัวอย่างของ ‘ตรรกะวิบัติ’ ด้วย ‘อุปมาเทียม’ (False Analogy) การเปรียบเทียบผิด ที่มักทำให้การถกเถียงล้มเหลว

5 min read

เลือกแบบไหนดี? เมื่อคน 5 คนกำลังตาย คุณช่วยพวกเขาได้ แต่จะฆ่าคนอีกคน

dilemma หรือ ‘ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก’ วิธีออกกำลังกายทางความคิดที่มุ่งเน้นตั้งคำถามถึง ‘หลักจริยธรรม’ คำถามคือทางที่ดีที่สุดคืออะไร?

7 min read