เพราะรัฐฯ ไม่มั่นคง อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนเชื่อใน ‘พระเจ้า’

ความศรัทธาจะแรงกล้าเป็นพิเศษ ในประเทศที่รัฐบาลที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นคงกับชีวิต

ทำไมคนเราต้องนับถือ ‘พระเจ้า’ สำรวจเบื้องหลัง ‘ความศรัทธา’ ของมวลมนุษยชาติ

“โลกนี้มีพระเจ้าอยู่สองแบบ คือ พระเจ้าที่สร้างเรา กับพระเจ้าที่เราสร้าง” คำถามคือทำไมมนุษย์ต้องมีพระเจ้า เบื้องหลังความศรัทธานี้มาจากไหน?

5 min read