‘เกลียดแรกพบ’ (Hate at First Sight) ฉันโดนเกลียดอยู่หรือเปล่า? เธอหมั่นไส้ฉัน แล้วมา follow ฉันทำไม?

ความรู้สึกที่ว่าทุกคนกำลังเกลียดเรา บางครั้งมันอาจมีที่มาจากสิ่งที่เรียกว่า Cognitive distortions หรือ กระบวนการรับรู้อัน ‘บิดเบือน’

3 min read

เราจะสามัคคีกันมากขึ้น เมื่อมี ‘ศัตรู’ คนเดียวกัน

เมื่อเกลียดคนเดียวกัน จะทำให้มนุษย์สามัคคีกลมเกลียวกันมากกว่าเดิม แม้แต่คนที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อน ก็อาจทำให้พวกเขาร่วมผนึกกำลังกันต่อสู้กับ ‘ศัตรู’ ตัวฉกาจที่อยู่ตรงหน้าก่อนก็เป็นได้ 

1 min read