เมื่อชีวิตผิดพลาดได้ทุกขณะ เราจะอยู่ร่วมกับความเจ็บปวดอย่างไร ไม่ให้บาดใจไปมากกว่าเดิม

แนวทางช่วยให้ชีวิตรู้จักยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ และอยู่ร่วมกับความเจ็บปวดอย่างไม่ร้าวรานใจไปมากกว่าเดิม

3 min read

เกลียดกลัวเช้าวันจันทร์ใช่ไหม เข้านอนให้เร็วขึ้นในคืนวันอาทิตย์อาจช่วยได้

เหตุใดคนทั่วโลกถึงเกลียดกลัวเช้าวันจันทร์ (Monday Blues) ราวกับว่าอยากตัดวันนี้ออกไปจากปฏิทินชีวิต

3 min read

Echo Chamber เสียงสะท้อนในห้องที่มองไม่เห็น กับดักความคิดสุดโต่งที่ปลดได้ด้วยความเชื่อใจ

ปลดล็อค echo chamber หรือ ห้องแห่งเสียงสะท้อน ด้วยสติ เหตุผล และความสัมพันธ์ที่ดี

5 min read

Toxic Positivity ไม่ไหวบอกไหว เพราะการคิดบวกมากเกินไปเป็นพิษต่อใจได้เหมือนกัน

มองโลก ตัวเอง และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวตามความเป็นไปที่เกิดขึ้นจริง

5 min read

‘หนังหนาเข้าไว้’ ไม่ใช่เรื่องของผิว  แต่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ใจถูกทำร้ายจากคำพูดแรงๆ

thick skin เป็นคำเปรียบเทียบกับภูมิต้านทานทางใจในเชิงจิตวิทยา หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในชีวิต

5 min read

เรียนรู้ที่จะให้อภัย ถ้าไม่อยากกลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น

เพราะจิตใจที่กระวนกระวายจน ย่อมหาความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้

3 min read