หนังสือ-หนังญี่ปุ่น ที่บรรณารักษ์ห้องสมุดเจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ แนะนำว่าไม่ควรพลาด!

6 หนังสือและ 3 หนังญี่ปุ่นที่ควรอ่านและดู เมื่อไปเยือนห้องสมุดห้องสมุดเจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

5 min read

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ : ห้องสมุดสไตล์คาเฟ่ที่ละมุนไปด้วยเรื่องญี่ปุ่นๆ

ชวนส่อง ‘ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ’ แหล่งเรียนรู้เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเมือง

5 min read

วิกฤต ‘สังคมสูงวัยแต่ยากจน’ ในเกาหลีใต้ กับทางออกสวัสดิการ ‘บริการฟรี’ จากชุมชน

เรียนรู้ทางออกวิกฤต ‘สังคมสูงวัยแต่ยากจน’ ในเกาหลีใต้ กับสวัสดิการ ‘บริการฟรี’ จากชุมชน

5 min read