เบื้องหลังภาพ 3D ของ Uninspired by current events ที่ชวนให้คนไทยหันมาสนใจความเป็นไปในสังคม

จากตัวตนสู่ภาพศิลปะแนวเซอร์เรียลที่สะท้อนวิกฤตในสังคมไทยได้อย่างแยบคาย

10 min read

ใครๆ ก็เป็นเจ้าของมีมที่ชอบได้ เมื่อ NFT เปิดแผงให้เราจับจองทุกสิ่งบนโลกดิจิทัล  

ทำความรู้จัก NFT วิธีใหม่ที่จะทำให้เราได้จับจองเป็นเจ้าของทุกสิ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์

3 min read