‘ขยะ’ ไม่เคยไร้ค่า ชวนมาแยกขยะแล้วส่งต่อให้คนที่พร้อมรีไซเคิลกันเถอะ

ขยะทุกชิ้นมีที่ไป ก่อนจะทิ้ง แยกสิ่งที่ใช้ต่อได้แล้วส่งต่อให้คนที่ต้องการมันกันเถอะ

5 min read

คุยกับ ‘เวชสวรรค์ หล้ากาศ’ ว่าด้วยเรื่อง ‘ทิ้งพลาสติกอย่างไรให้กลายเป็นถนน’

สำรวจโลกแห่งการรีไซเคิลที่นำพลาสติกมาทำเป็นถนนและบล็อกปูพื้น

5 min read

Loop Project : ช้อปช่วยโลก เมื่อผู้ผลิตคิดลดขยะ ด้วยการรีดีไซน์ห่วงโซ่การบริโภค

เมื่อแบรนด์ยักษ์เล่นใหญ่ดีไซน์แพ็กเกจใหม่ พร้อมเซอร์วิสที่ลดขยะได้มากกว่าการรีไซเคิล

5 min read