สุขอยู่ที่ใด หากไม่ใช่ที่ใจ คำแนะนำ 10 ข้อ ที่บอกให้กลับมาดูแลใจแล้วชีวิตจะมีความสุข

เพราะสุขที่ยั่งยืน ไม่ได้เกิดจากวัตถุหรือสิ่งนอกกาย แต่เกิดขึ้นในใจของเรา

5 min read

รู้ทัน happiness trap เพราะความสุขเป็นของเราเสมอ อย่ายอมให้ใครมาพรากความสุขไปจากชีวิต

สร้างความสุขที่แท้จริงให้ชีวิต ด้วยวิธีการคิด 3 ขั้นตอนจากนักจิตบำบัด

5 min read