w©rld

“บรรยากาศของวัดโพธิ์ในวันนี้ ที่ไร้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก คงจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไรนัก”

“วัดโพธิ์ในปี พ.ศ. 2549 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึง 8,155,000 คน”
วิกิพีเดียให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนเป็นอันดับ 24 ของโลก
ไว้เช่นนั้น
.
แต่วัดโพธิ์ที่เห็นในวันนี้กลับตรงกันข้าม
ยิ่งในยามที่ถูกสายฝนปกคลุมในช่วงเย็นของวัน
ยิ่งทำให้ที่สถานที่ที่เงียบอยู่แล้ว กลับเหงาเข้าไปอีก
.
ถึงแม้ที่แห่งนี้จะกลับมาเปิดให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน เป็นต้นมา แต่กลับไม่คึกคักเท่าเมื่อก่อน
หลังจากที่ต้องปิดไปร่วม 2 เดือน เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
บรรยากาศของวัดโพธิ์ในวันนี้ ที่ไร้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
คงจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไรนัก
.
อย่างน้อยก็ได้แต่หวังว่า
อีกไม่นานบรรยากาศเก่าๆ
จะกลับมาให้เห็น…ดังเดิม

 

 

#COVID19 #โควิด19 #วัดโพธิ์ #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #becommon
‘วัดโพธิ์ในวันฝนโปรย’
#COVID19 #โควิด19 #วัดโพธิ์ #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #becommon
สายฝนที่เทลงมาอย่างหนักในช่วงเย็นของวัน
#COVID19 #โควิด19 #วัดโพธิ์ #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #becommon
เด็กน้อยที่ปั่นจักรยานในบริเวณวัดขณะฝนพรำ

 

#COVID19 #โควิด19 #วัดโพธิ์ #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #becommon
หญิงคนหนึ่งขณะจูงสุนัขในวันที่นักท่องเที่ยวบางตา
#COVID19 #โควิด19 #วัดโพธิ์ #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #becommon
‘ยิ่งในยามที่ถูกสายฝนปกคลุมในช่วงเย็นของวัน ยิ่งทำให้ที่สถานที่ที่เงียบอยู่แล้ว กลับเหงาเข้าไปอีก’
#COVID19 #โควิด19 #วัดโพธิ์ #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #becommon
บรรยากาศของวัดโพธิ์ในวันนี้ ที่ไร้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
#COVID19 #โควิด19 #วัดโพธิ์ #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #becommon
ตุ๊กตาศิลาจีนที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางสายฝน
#COVID19 #โควิด19 #วัดโพธิ์ #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #becommon
“วัดโพธิ์ในปี พ.ศ. 2549 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึง 8,155,000 คน”
#COVID19 #โควิด19 #วัดโพธิ์ #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #becommon
หวังว่าอีกไม่นานบรรยากาศเก่าๆ ที่วัดคราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก จะกลับมาให้เห็น…ดังเดิม