หลุดพ้นจากขนบเก่าของอำนาจศาสนา สู่ความหวังสร้างสังคมใหม่ของ ‘สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า’

ฟังเสียงของ เณรโฟล์ค – สหรัฐ สุขคำหล้า ผู้ประกาศชัดว่า ‘ผมเป็นมาร์กซิสต์’

10 min read

ฉ๊ะ – อาอีฉ๊ะ – “2021 แล้ว ทำไมเรายังต้องวิงวอนพระเจ้าขอให้ตัวเองได้สัญชาติ”

คุยกับ ‘ฉ๊ะ – อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์’ นักเคลื่อนไหวเพื่อผู้ไร้สัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ 

เราเป็นภัยความมั่นคงของประเทศ? ‘ภาคีเพื่อประชาชน’ กับเสียงที่อยากพูดให้ทุกคนได้ยิน

ฟังเสียงของ ‘ภาคีเพื่อประชาชน’ กับความหวังจุดการเปลี่ยนแปลงให้คนในสังคมไทยเท่าเทียมกัน

10 min read

“ไม่ต้องให้มากกว่า แค่ให้เท่าคนอื่น” สิทธิผู้พิการในทัศนะของ ‘สุริยา แสงแก้วฝั้น’

คุยเรื่องความเท่าเทียมของผู้พิการกับ ‘เยล-สุริยา แสงแก้วฝั้น’ นักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย หนึ่งในผู้ขึ้นปราศรัยบนเวที ‘เชียงใหม่จะไม่ทน’ 

5 min read

ศัตรูของเราคือความโง่เขลา ไม่ใช่คนโง่ ตื่นรู้ด้วยโบว์ขาวของ ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน

ถอดสมการหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เจ้าหน้าที่กระทำรุนแรงในเหตุการณ์สลายการชุมนุมแยกปทุมวัน

10 min read

‘จอร์จ ออร์เวลล์’ บุรุษผู้ท้าทายการเมืองและอำนาจอยุติธรรม ด้วยวรรณกรรมในห้องเคล้ากลิ่นบุหรี่

The Writer’s Room No. 08 ห้องของ ‘จอร์จ ออร์เวลล์’ เจ้าของผลงานนวนิยายสะท้อนสังคมและการเมืองอย่าง 1984 และ Animal Farm

10 min read

ตายสิบจะเกิดแสน แด่ ‘ปีศาจ’ ผู้ไม่มีวันตาย จากวรรณกรรมอมตะของเสนีย์ เสาวพงศ์

เหตุผลที่ปีศาจตนนี้ยังคอยตามหลอกหลอนผู้คนในสังคมไทยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

5 min read

ความคิดทางสังคมและการเมืองไทยสมัยอยุธยา: โลกที่คิดว่าคุ้นเคย?

งานเสวนา ความคิดทางสังคมและการเมืองไทยสมัยอยุธยา: โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? ในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 – 2310″ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุม สค. 1-501 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมเสวนา: โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ สมเกียรติ วันทะนะ ธนาพล ลิ่มอภิชาต *ภายในงานมีหนังสืออาจารย์สมเกียรติจำหน่ายในราคาพิเศษ