‘แด่มิตรภาพ’ 8 ภาพยนตร์คัดสรรที่บอกเล่าแง่งามความสัมพันธ์ระหว่างคนผิวต่างสี

becommon ชวนชมภาพยนตร์ที่ทรงพลัง เพื่อทุบทำลายกำแพงจากอคติภายในใจ และขับเคลื่อนสังคมให้ยอมรับทุกคนอย่างเท่าเทียม

7 min read

หาก ‘ชีวิตที่ดีเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดี’ เราจะสร้างความสัมพันธ์นั้นได้อย่างไร

“ชีวิตที่ดีคืออะไร?” งานวิจัยของฮาร์วาร์ดที่ใช้เวลาศึกษานานถึง 75 ปี สรุปว่าไม่ใช่เงินทอง ชื่อเสียง หรือการงาน แต่คือ ‘ความสัมพันธ์ที่ดี’

3 min read