อาร์ม ตั้งนิรันดร : จีนคิด “อย่างไร?” แต่ไทยถามแค่ “เอาไม่เอา?”

คำถามที่คนไทยต้องถามเสมอก็คือ ‘เราใช้ประโยชน์อย่างไร?’ ไม่ใช่เอาหรือไม่เอา ดีหรือไม่ดี เพราะนี่ไม่ใช่วิธีคิดที่จะพัฒนาตัวเอง

7 min read

อาร์ม ตั้งนิรันดร : เมื่อจีนเป็นใหญ่ ไทยควรคิดใหม่และไปต่ออย่างไร?

มองจีนใหม่ในปี 2019 ผ่านสายตาของ อาร์ม ตั้งนิรันดร กูรูเรื่องจีนรุ่นใหม่ที่ใครๆ ก็อยากเรียกใช้บริการ

7 min read

ส่องไลฟ์สไตล์การกินคนไทย จากยุคพ่อขุนฯ ถึงไทยแลนด์ 4.0

สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ จนถึง ไทยแลนด์ 4.0 คนไทยกินอยู่กันอย่างไร … กินเพื่ออยู่ หรือ อยู่เพื่อกิน?

6 min read