สุขอยู่ที่ใด หากไม่ใช่ที่ใจ คำแนะนำ 10 ข้อ ที่บอกให้กลับมาดูแลใจแล้วชีวิตจะมีความสุข

เพราะสุขที่ยั่งยืน ไม่ได้เกิดจากวัตถุหรือสิ่งนอกกาย แต่เกิดขึ้นในใจของเรา

5 min read

รู้ทัน happiness trap เพราะความสุขเป็นของเราเสมอ อย่ายอมให้ใครมาพรากความสุขไปจากชีวิต

สร้างความสุขที่แท้จริงให้ชีวิต ด้วยวิธีการคิด 3 ขั้นตอนจากนักจิตบำบัด

5 min read

เพราะหมกมุ่นจะมีความสุขเกินไป เหตุผลง่ายๆ ที่ทำให้เราไม่มีความสุข

คุณต้องการมีความสุข คุณคิดกับตัวเอง “ฉันต้องการมีความสุข” คุณย้ำ แต่แล้วคุณก็ตระหนักได้ว่า คุณมักตั้งคำถามนี้ทุกครั้งเวลาที่คุณ ‘ไม่มีความสุข’ และโดยเฉพาะเมื่อทนทุกข์กับอะไรบางอย่างและความต้องการจะมีความสุขชนิดเอาเป็นเอาตาผุดขึ้นมา มันก็กลับทำให้คุณไม่มีความสุขหนักข้อเข้าไปอีก 

2 min read

24 วิธี มีความสุขกับการเป็นตัวเอง

จู่ๆ ความสุขที่มีก็หายไป ราวกับมีวันหมดอายุ ลองทำตาม 24 วิธีต่อไปนี้ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ จากตัวเรา

10 min read

HYGGE: รู้จัก ‘ฮุกกะ’ เพื่อเข้าถึง ‘ลุกกะ’ หรือความสุขฉบับชาวเดนมาร์ก

‘ฮุกกะ’ ปรัชญาสไตล์ชาวเดนมาร์กที่เน้นความสุขและความสบาย “ใจ” ที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน

4 min read