สิทธิของสัตว์อยู่ที่ไหน? เมื่อเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจ็บปวดได้ไม่ต่างจากมนุษย์

สิทธิสัตว์มีความเป็นมาอย่างไรและครอบคลุมเรื่องไหนบ้าง

5 min read

มองโลกแบบ ‘ประโยชน์นิยม’  แนวคิดที่เชื่อว่าประโยชน์ของคนส่วนใหญ่คือสิ่งที่ดีที่สุด 

ทำความรู้จักกับ ‘แนวคิดประโยชน์นิยม’ ที่เชื่อว่าประโยชน์ของคนส่วนใหญ่คือสิ่งที่ดีที่สุด 

3 min read

ชวนอ่าน 5 หนังสือธรรมะ-ปรัชญาที่ช่วยคลี่คลายคำถาม “ชีวิตคืออะไร?”

ค้นหาปลายทางอันสว่างไสวให้ชีวิตด้วยข้อเขียน ข้อคิด คำคม และแรงบันดาลใจจากพระอริยสงฆ์ นักเขียน และนักปรัชญา

5 min read