w©rld

25 ธันวาคม เป็นวันที่ชาวโลกเฉลิมฉลอง ‘วันคริสต์มาส’

คำบอกเล่าจากศาสนาคริสต์บอกว่าวันนี้เป็นวันประสูติของพระเยซู ทว่ากลับไม่มีหน้าใดเลยในคัมภีร์ไบเบิลเลยที่ระบุว่าวันนี้เป็นวันประสูติอย่างเป็นทางการของพระองค์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีข้อถกเถียงมากมายสำหรับที่มาของวันคริสต์มาส

ชาวคริสเตียนยุคแรกเฉลิมฉลองกันในวันที่ 6 มกราคม ซึ่งเป็น ‘วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์’ หรือวันที่พระเยซูปรากฏตัวต่อมนุษย์โลกเป็นครั้งแรก ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 25 ธันวาคม เพราะวันนี้เป็นวันสำคัญที่ชาวโรมันพร้อมใจเฉลิมฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า

ราวๆ ศตวรรษที่ 3 ของจักรวรรดิโรมัน วันนี้คือวันที่เทพแห่งดวงอาทิตย์ถือกำเนิดขึ้น นอกจากผู้คนจะจุดไฟเพื่อเป็นการบูชาพระอาทิตย์แล้ว ในวันเดียวกันนี้ยังเป็นวัน แซตเทอร์นาเลีย (Saturnalia) ที่พวกเขาจะออกมาเฉลิมฉลองด้วยการสังสรรค์และมอบของขวัญให้กัน

การบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของชาวโรมันหมายถึงการบูชาจักพรรดิผู้เปรียบเสมือนผู้ให้แสงสว่างแก่พวกเขาไปในตัว ในขณะเดียวกันชาวคริสเตียนที่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าก็ใช้สัญญะนี้ในการเฉลิมฉลองให้แก่พระเยซูซึ่งเป็นศาสดาของพวกเขาไปพร้อมกันๆ

โดยได้ให้ความหมายว่า วันที่ 25 ธันวาคม คือวันครบรอบ 9 เดือน จาก 25 มีนาคม ซึ่งเป็น ‘วันแม่พระรับสาร’ (Annunciation) ซึ่งวันนี้พระแม่มารีย์ได้รับสารจากทูตสวรรค์กาเบรียลว่านางจะตั้งครรภ์พระบุตรพระเป็นเจ้า เมื่อพระมารดาตั้งครรภ์เป็นเวลา 9 เดือนนับจากวันนั้น พระเป็นเจ้าจึงประสูติพอดีในวันคริสต์มาส

คริสตจักรในกรุงโรมเริ่มเฉลิมฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการในปี 336 สมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน นอกจากจะเป็นเทศกาลรื่นเริงเพื่อรำลึกถึงพระเยซูแล้ว วันนี้ยังถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำให้ศาสนาคริสต์ในตอนนั้นเป็นปึกแผ่นที่แข็งแรงขึ้นด้วย

อ้างอิง