The Forgetting Curve เหตุผลของคนลืมง่าย นึกไม่ออก จำไม่ได้ เรียนอะไรก็ไม่เข้าหัว

การทดลองของแฮร์มันน์ เอบบิงเฮาส์ นักจิตวิทยาชาวเยอรมันคือผู้บุกเบิกศึกษาความจำและการลืม

5 min

‘ล็อคดาวน์’ กับ ‘หมอกในสมอง’ เมื่อการปิดพื้นที่ทำให้ความรู้สึกและความคิดของเราเปลี่ยนแปลง

การเกิดขึ้นของ brain fog หรือ หมอกในสมอง ในช่วงล็อคดาวน์เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

5 min read

False Memory เมื่อเวลาผ่านพ้นไป ความทรงจำที่เรานึกขึ้นได้ อาจไม่ใช่ความจริงในชีวิต

เข้าใจ ‘ความทรงจำเท็จ’ ผ่านกระบวนพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา และการทดลองจิตวิทยา

5 min read

วาดหน้าปัดนาฬิกา เพื่อดูว่าสมองและความจำของเราในตอนนี้ ยังแข็งแรงปกติดีหรือเปล่า

‘หน้าปัดนาฬิกา’ กับ ‘ความทรงจำของสมอง’ เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร

5 min read