พระอาจารย์ชยสาโร : “ถ้าตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท เราจะพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง”

อนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไร ไม่มีใครพยากรณ์ได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า “รู้เท่าทัน” ไม่ต้องต่อต้าน ไม่ต้องกลัว จงตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท

4 min read

มองอนาคตวงการแพทย์ไทย กับนายแพทย์ผู้หลงใหลเทคโนโลยี ไอที AI และศาสตร์ Health Informatic

มองอนาคตวงการแพทย์ไทย กับนายแพทย์ผู้หลงใหลเทคโนโลยี ไอที AI และศาสตร์ Health Informatic

7 min read

Wizes: สร้างสรรค์หนังสือเรียนไทยยุคใหม่ ด้วย ‘Design Thinking’

หนังสือเรียนไทยยุคใหม่ที่ออกแบบ ด้วย ‘Design Thinking’ เน้นสร้าง ‘ความเข้าใจ’ มากกว่าการท่องจำ

Wizes: หมดยุคท่องจำด้วย ‘การออกแบบ’ หนังสือเรียนที่ดี

หมดยุคท่องจำด้วย ‘การออกแบบ’ หนังสือเรียนไทยที่ดี

7 min read

Future Skill : มนุษย์ที่ ‘กลม’ จะอยู่รอดในอนาคต

อนาคตต้องการ ‘ความเป็นมนุษย์’ ซึ่งเป็นทักษะ Soft Skill ที่เอไอและหุ่นยนต์ยังไม่สามารถเลียนแบบได้

5 min read

ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ : เปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ใช่ ด้วยการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ออกแบบ ‘กรุงเทพฯ’ ที่ใช่’ ได้อย่างไร เพื่อให้เราได้ใช้ ‘ชีวิตที่ชอบ’ ในปี 2019

5 min read

“คืนครูสู่ห้องเรียนเถอะครับ” จดหมายจากครูมัธยมฯ ถึง ‘ใครสักคน’ ที่ดูแลการศึกษาไทย

หาก ‘ใครสักคน’ ที่ผมเขียนถึงยังเชื่อว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” เรามาร่วมมือกันนะครับ ผมขอเพียงเรื่องเดียว “คืนครูสู่ห้องเรียนเถอะครับ”

5 min read

อาร์ม ตั้งนิรันดร : จีนคิด “อย่างไร?” แต่ไทยถามแค่ “เอาไม่เอา?”

คำถามที่คนไทยต้องถามเสมอก็คือ ‘เราใช้ประโยชน์อย่างไร?’ ไม่ใช่เอาหรือไม่เอา ดีหรือไม่ดี เพราะนี่ไม่ใช่วิธีคิดที่จะพัฒนาตัวเอง

7 min read

อาร์ม ตั้งนิรันดร : เมื่อจีนเป็นใหญ่ ไทยควรคิดใหม่และไปต่ออย่างไร?

มองจีนใหม่ในปี 2019 ผ่านสายตาของ อาร์ม ตั้งนิรันดร กูรูเรื่องจีนรุ่นใหม่ที่ใครๆ ก็อยากเรียกใช้บริการ

7 min read