จงเว้นที่ว่างในความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปล่อยให้สายลมของสรวงสวรรค์ร่ายรำระหว่างคุณ – พื้นที่ว่างไม่เคยกลวงเปล่า

‘ที่ว่าง’ พื้นที่ว่างเปล่าที่อาจถูกมองว่าไร้ความหมาย แต่ในทางปรัชญา ที่ว่างซึ่งดูคล้ายล่องหนไม่เคยเป็นความว่างเปล่า แต่มันมีความสำคัญ และมีน้ำหนักพอๆ กับวัตถุทางกายภาพ

8 min read

ทำไม ‘มังงะไพเรท’ ถึงยังคงดำรงอยู่ได้ ท่ามกลางความเข้มงวดของกฎหมายลิขสิทธิ์

ขบคิดถึงการมีอยู่ของ ‘มังงะเถื่อน’ หรือ ‘การ์ตูนไพเรท’

5 min read

#ปัญญาชนเป็น…อะไร เราโกรธเกรี้ยว หยาบคาย และรุนแรงได้หรือไม่ในการชุมนุม?

ถ้ามีความสุขดี อาศัยอยู่ในบ้านเมืองที่ดี มีสวัสดิการที่ครอบคลุม มีเสรีภาพในการแสดงออก คงไม่มีใครโกรธเคืองรัฐจนระเบิดออกมาเป็นการกระทำที่หลายคนบอกว่า มันไม่ ‘สุภาพ’ และไม่เป็น ‘ปัญญาชน’

7 min read

นิ้วยังไม่เท่ากัน คนจะเท่ากันได้อย่างไร? ตรรกะวิบัติ เหตุใดเรามักอุปมาอุปไมยผิดฝาผิดตัว

นิ้วยังไม่เท่ากัน คนจะเท่ากันได้อย่างไร? นี่คือตัวอย่างของ ‘ตรรกะวิบัติ’ ด้วย ‘อุปมาเทียม’ (False Analogy) การเปรียบเทียบผิด ที่มักทำให้การถกเถียงล้มเหลว

5 min read

อาการทางจิตไม่ใช่คำด่าสนุกปาก หยุดสร้างตราบาปให้กัน ด้วยความเคารพในมนุษย์เท่ากัน

ขบคิดถึงเหตุผลและความไม่เหมาะสมจากการใช้ชื่อโรคและคำสื่ออาการป่วยทางจิตเวชมาเป็นคำด่าทอหรือคำตำหนิ

5 min read

แสงสว่าง EP.2: แยกอำนาจ ปลดแอก ตัดเชือกสนตะพาย มนุษย์ไม่ใช่ฝูงควายของผู้ปกครอง

สำรวจแนวคิดการลดทอน ‘อำนาจเบ็ดเสร็จ’ (absolute power) ที่เคยสงวนไว้แก่ ‘คนบางกลุ่ม’ ที่พวกเขามักใช้มันสนตะพายทำให้ประชาชนเป็นแค่ฝูงปศุสัตว์อันเชื่องเชื่อของตัวเอง

7 min read

แสงสว่าง EP.1: มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียม เมื่อยุคเรืองปัญญาดิสรัปพระเจ้า

เมื่ออำนาจที่ไม่อาจปฏิเสธของพระเจ้าถูกดิสรัปด้วยแนวคิดของยุคแสงสว่างทางปัญญาที่ว่า ‘มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียม’ จนกลายเป็นหนึ่งในคุณูปการสำคัญที่ทำให้มนุษย์กล้าตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล

5 min read

เลือกแบบไหนดี? เมื่อคน 5 คนกำลังตาย คุณช่วยพวกเขาได้ แต่จะฆ่าคนอีกคน

dilemma หรือ ‘ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก’ วิธีออกกำลังกายทางความคิดที่มุ่งเน้นตั้งคำถามถึง ‘หลักจริยธรรม’ คำถามคือทางที่ดีที่สุดคืออะไร?

7 min read