ตนุภัทร โลหะพงศธร content creator

กองบรรณาธิการ becommon

  • Contact

8 บทความ

ห้องหลังบ้านของ ‘ยานน์ มาร์เทล’ ผู้ใช้เรื่องแต่งขับเคลื่อนความจริงในจักรวาล

The Writer’s Room No.01 สำรวจห้องของยานน์ มาร์เทล (Yann Martel) เจ้าของผลงานสร้างชื่อ Life of Pi (2001)

7 min read

ห้องไร้สัญญาณไวไฟของ ‘นีล ไกแมน’ ผู้ใช้ศิลปะการเล่าเรื่องปลุกจินตนาการให้คนทุกวัย

The Writer’s Room No.02 สำรวจห้องของนีล ไกแมน (Neil Gaiman) เจ้าของผลงานสร้างชื่อ Stardust (1997) และ Coraline (2002)

10 min read

รู้จัก ‘Stir Crazy’ อาการที่ว่าด้วยห้องแคบๆ ทำให้เราสติแตกได้อย่างไร?

ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้ชีวิตกับจิตใจ รวมถึงชวนสำรวจที่พักอาศัยว่าแปรเปลี่ยนใจของเราไปได้อย่างไร

7 min read

ชวนสำรวจโลกกว้างในวันที่ต้องเก็บตัว ผ่านหนังสือคัดสรร 10 เล่ม ที่ช่วยเปิดมุมมองและหัวใจ

เพราะการเปิดหนังสือคือการเปิดโลกกว้างและเปิดโอกาสให้ตัวเราออกไปสำรวจสิ่งต่างๆ ได้ไม่รู้จบ

7 min read

คัพท์แสงและคำสแลงใหม่ในภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นเพราะโควิด-19

รู้จักคำสแลงเกี่ยวกัยโควิด-19 ที่กำลังมาแรงในประเทศตะวันตก

7 min read

5 หนังสือชวนคิดเพื่อสร้างชีวิตใหม่ในช่วงวิกฤตโควิด-19

เพื่อสะสมองค์ความรู้ ที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตในช่วงวิกฤต รวมถึงก่อร่างความคิดใหม่ เพื่อใช้เดินต่อไป ในวันที่คลื่นลมสงบลง

5 min read

Print is not Dead สำรวจพลังของสิ่งพิมพ์ผ่านปกนิตยสารทั่วโลกในช่วงวิกฤตโควิด-19

เบื้องหลังการออกแบบปกนิตยสารในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่บ่งบอกถึงพลังของสิ่งพิมพ์ว่ายังไม่ตาย

7 min read

ส่งต่อพลัง ความหวัง และกำลังใจ ผ่านผลงานสตรีทอาร์ตจากทั่วโลกในช่วงโควิด-19

10 ผลงานสตรีทอาร์ตจากความตั้งใจของศิลปินผู้สร้างสรรค์ ที่ต้องการใช้ความสามารถส่งต่อพลัง ความหวัง และกำลังใจให้ทุกคนในช่วงโควิด-19

10 min read