Booksberry: ร้านหนังสือในฝัน กับคืนวันหวานขมในโลกแห่งความจริง

เก็บตกประสบการณ์ของร้านหนังสือเด็กขายดีในโลกออนไลน์ ที่ต่อยอดออกมาเป็นคาเฟ่ ห้องสมุด และโรงแรมในร้านหนังสือ

7 min read

School Town King เรื่องเล่าในบางไรห์มแห่งชีวิตของ 2 แร็ปเปอร์คลองเตย

ชวนสำรวจสถานะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านความฝันที่จะเป็นแร็ปสตาร์ของเด็กสลัม

5 min read

บุญเสริม เปรมธาดา ไม่ใช่นางงามรักโลก แต่คือสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารเพื่อฟื้นชีวิตให้ชุมชน

เบื้องหลังแนวคิดในการออกแบบของสถาปนิกมือรางวัล ผู้ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน

7 min read

การสังเวยบางสิ่งเพื่ออะไรบางอย่าง I จเด็จ กำจรเดช

จเด็จ กำจรเดช ดับเบิ้ลซีไรต์คนล่าสุด กับการสังเวยบางสิ่งเพื่ออะไรบางอย่าง

20 min read

ศิลปะไม่ใช่ของสูงส่งแต่คือพื้นที่อันเสรีที่ไม่จำเป็นต้องไปนิยาม | ถนอม ชาภักดี

ถนอม ชาภักดี กับมุมมองที่ว่าศิลปะไม่ใช่ของสูงส่ง แต่มันคือคือพื้นที่ที่มีเสรีภาพในการแสดงออกของปัจเจกโดยไม่จำเป็นต้องไปนิยาม และรัฐไม่ควรใช้อำนาจมายุ่งเกี่ยว

15 min read